POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

În conformitate cu Legea nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă informăm că societatea noastră solicită datele personale doar în vederea expedierii comenzilor şi materialului informaţional către clienţii săi.

Prin comenzile pe care le realizaţi consultând ofertele noastre vă daţi acordul expres şi neechivoc ca datele dvs. personale să fie prelucrate de către PIESEAUTOTOP

PIESEAUTOTOP va prelucra, publica şi utiliza datele personale, fără alte obligaţii sau plaţi faţă de dvs. pentru acţiuni de marketing direct (trimiterea de mesaje publicitare şi de marketing prin poştă, telefon, e-mail sau alte mijloace de comunicare din partea noastră şi a partenerilor noştri contractuali).

PIESEAUTOTOP garantează respectarea drepturilor conferite de Legea nr. 677/2001, art. 12 - 18 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoana vizată: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise şi semnate ce va fi trimisă prin poştă la adresa: PIESEAUTOTOP, Sos.berceni , nr.51,sector 4,cod postal:051863, Bucuresti.

PIESEAUTOTOP. nu va divulga informaţiile dvs. personale pe care le introduceţi la creearea unui cont de utilizator, informaţiile privind istoricul comenzilor şi nu vă va trimite oferte şi email-uri publicitare dacă dvs. nu aţi optat pentru această informare atunci când v-aţi creeat cont de utilizator pe site-ul nostru.